<<  Teknik Bilgi >>
 

Sondaj yapılmadan önce jeolojik araştırma-jeofizik etüt -hidrojeolojik etüt çalışmaları yapılmalı,su sondaj çalışması için en uygun Kuyu yeri tespit edilmeli ve Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi hazırlanmalıdır. Aksi halde sondajS ondaj için harcanacak para tamamen boşa gidebilir.

Yapılacak su araması etüt neticesinde; açılacak su kuyusu tasarımı yapılmalı, sondaj derinliği sondaj lokasyonu, sondaj yöntemi ve sondaj sırasında kullanılacak malzeme belirlenmelidir. Su Sondaj öncesi yapılacak Su Arama Su Etüdü çalışmaları ile doğru bir Kuyu Yeri seçimi ve iyi bir sondaj tekniği ile Yeraltı suyu elde edebiliriz.

 

Su sondajı öncesinde su etüdü yaptırmalımıyız?  Kesinlikle evet. su Etüt neticesinde su sondajı için en verimli lokasyon seçilmeli ve etüt sonucunda yapılacak kuyu tasarımına göre sondaj yapılmalıdır. Yeraltı çok değişken bir yapıya sahip olabilir. Komşunuzun sahasında gürül gürül su akarken sizin sahanızda su bulunamayabilir. Komşunuzun sahasında bol su çıkmış olması,sizin sahanızda da aynı miktarda su bulunacağı anlamına her zaman gelmez. Aynı şekilde komşu sahada kuyu açılmış ve su çıkmamış olması da kesin gösterge değildir.

Su Etüdü–su arama çalışması yapılması;düşündüğünüzün aksine sizi yüklü bir maliyetten kurtarır. Yeraltısuyu Etüt yapılmaksızın açılan Su Kuyusu ‘ndan su çıkmaması halinde yaptığınız yatırım tamamen boşa gidebilir. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayınız.

Su sondaj lokasyonunun doğru olarak belirlenmesi kuyudan yüksek verimde su çekilmesine,bu nedenle de düşük verimli 3-4 kuyudan 3-4 adet pompa çalıştırılarak elde edilecek su verimi, bir kuyudan bir tek pompa ile temin edilmiş olur. Elektrik giderleri, kuyu işletme giderleri azalır. Kuyudan su çıkmaması halinde ise yapılan emek ve para ziyan olacaktır.Temini gereken suyun çok fazla derinde olmayan su taşıyan formasyonlardan temin edilmesi halinde kuyu maliyeti azalacaktır.

Su Sondajı Yaptırmak isteyen Kurumlar Nelere Dikkat Etmelidir ? Yeraltından Su elde etmek için Sondaj yaptırmak isteyen Kişi ve Kurumlar sadece sondaj birim fiyatını sorarak değerlendirme yapmak hatasına asla düşmemelidirler. Bazıları manavdan domates alır gibi direkt sondaj metre fiyatı sormaktadırlar. Farklı jeolojik formasyonlarda farklı tipte sondaj yöntemleri uygulanmakta ve sondaj birim fiyatını etkilemektedir. En ucuzu almak değil,en iyiyi en ucuza almak önemlidir.

 

Sondaj birim fiyatları neye göre değişir? Sondaj tekniğine (çamurlu veya havalı), Kuyunun açılacağı formasyonun (zemin ve kayanın) cinsine, Açılacak Kuyunun çapına, Kuyunun derinliğine, Kuyuya indirilecek Teçhiz  borularının cinsine, çapına ve et kalınlığına bağlı olarak değişmektedir.
 

Kuyu temizlemenin yararları nelerdir? Kuyunun içine giren su miktarını artmaktadır. Kuyudaki bakteriler temizlenmektedir. Kuyu cidarında bulunan oksitlenmiş maddeler dışa atılır. Pompanın çektiği kum miktarı düşer, dalgıç pompanın ömrü uzar. Kuyunun fazla kum çekmesi kuyunun çökmesine sebep olabilir,kuyu temizliği yapılarak kuyu çökmesi olasılığı düşmüş olur. Kuyunun tabanında oluşan dolgu temizlenir.

Kuyu Temizliği Nasıl Yapılmalıdır ? Kuyunun içindeki pompa çıkarılır. Kuyunun tabanına veya dolgu olan bölüme kadar temizlik boruları indirilir. Kuyuya kimyasal madde atılır. Basınçlı kompresör ile kuyu temizliği yapılır. Kuyu temizleme boruları çıkartılarak kuyuya pompa indirilir ve temizlik işlemi biter.

 

Kuyu Kalitesi kavramı nedir? Bir sondaj makinesi ile yüzeyden yeraltına doğru açılan bir delik ve içine konulacak bir muhafaza borusu ile sondaj yapılmış olunmaz. Su sondajının temel mantığı; yeraltının belirli bir derinliğindeki suya ulaşmak ve bunu pompa ile çekmektir. Ancak kuyunun yıkılmaması ve suyun pompaya ulaşması gerekmektedir. Kuyuya muhafaza borusu konulduktan sonra kuyu yıkılabilir mi ? Normalde cevap hayır’dır. Öyleyse su ile pompanın irtibatı nasıl kesilir ? Şöyle bir örnek verelim ; kuyu delinirken otuzuncu ve yetmişinci metrelerde gevşek zeminler geçilip doksanıncı metrede suya ulaşarak kuyuyu yüzüncü metrede tamamladığımızı kabul edelim.Daha sonra kuyuya muhafaza borusu konduğu halde iyi çakıllama yapılmazsa otuzuncu ve yetmişinci metrelerdeki gevşek zeminler suyun da etkisiyle zamanla aşağıya doğru akacak , yani boru ile su kuyusu arasında birikecek ve kuyu içi ( pompa ) ile yeraltı suyunun irtibatını tamamen veya kısmen kesecektir.

Kuyunun kalitesi boru çapı,boru cinsi, teçhiz planının doğruluğu, çakıl zarfının kalınlığı ve uygulanan sondaj tekniklerine bağlı olarak çok ciddi şekilde fark etmektedir.
 

Dalgıç Tulumba (kuyu pompası) nasıl seçilir? Pompa çapı, basma yüksekliği ve debi gibi bilgileri içeren seçime göre alınan ve kuyu içinden yukarıya doğru su pompalayan dalgıç tulumba, galvanizli borular ve elektrik kablolarıyla kuyu tabanına yakın uygun bir yere ( dinamik su seviyesi altında ve filtreli muhafaza borusunun karşısına gelmeyecek bir derinliğe ) monte edilerek su temin edilmeye başlanır.